Element Füür   Jupiter

vun 23. 11.

de findige

SCHÜTT

bet 21. 12.

Dunnersdag

Alleen dat Jågen is em Opraegen noog, de´n Schütt: en Reis, en frömme Stadt, en nee Huus, åver ok´n annern Minschen. Dor is Jupiter an schuld, de Gödder ehr´n Köönig. De mååkt em stååtsch un eddel, åver ok to´n born´ Schauspaeler, wieldat de beste Köönig ok geern mål´n anner Rull spaelen deiht. De Schütt wannelt sik, verkleed sik, gifft sik anners as he or se is, will Nees utprobeern, sik künnig måken, or eenfach spaeln. De Schütt is jümmers vörnweg an´e Sprütt, he hett´n Naes för all dat, is flink, driest un moodig - - se åver ok - - op all´ns wat geheemnisvull is fohrt se af. Åver em warrt dat ok gau langwielig, wat de Schütt gårnich lieden kann, dat is, wenn he jümmers dat sülvige måken schall. Sik inföhln liggt em nich, åver nådraegen is ok se nich.

Version op Hoog

lütt Anmarkung