D e P l a t t g å å r n

  So lang Hart un Ogen åpen,
sik an´t Schöne to freun,
so lang dörf een freudig höpen,
warrt ok de Welt dor waen.
 
         
l ü t t A n m a r k u n g

Nu mutt sik een dat nich so eenfach vörstelln,
so as de Minschen vun buten verscheden sünd, so sünd se dat ok vun binn´ ,
ik meen, en Stier is lütt bet anners, as´n anner´n Stier, to´n Bispill.

Dorto kümmt noch de Partnerrull,
or wat is Swiegermudder för een or Grootvadder, wokeen hett de Büxen an ?

Wenn dor en füürige Widder or grootmächdige Lööw mank is,
sodennig mutt so´n lütt Jungfru wat luder warrn,
warrt åver mehrsdeels vael sinniger, wieldat se or he jå to de Kloken höörn.

In Chinå to´n Bispill, giff dat Afkåten för de Partnerwåhl.

In Europå hebbt wi dree Mööglichkeiten:
Bi´t Standesamt warrst du ünner Tügen fråågt un bi´n Preester in´e Kark jå ok
un du bruukst blots "jå" seggn.

"Nae" heff ik ok al mål höört,
åver dat weer, glööf ik, in´t Kino.

Un Afkåten giff dat ok bi uns, de kååmt hier åver eerst achternå i´e Gang.
.

PE TER

Hool di fuchtig un warr nich holl !

Version op Hoog

torügg in de´n Plattgaarn