Element Füür   Sünn

vun 23. 07.

de grootåårdige

LÖÖW

bet 23. 08.

Sünndag

De Lööw sünnt sik geern in dat Geföhl, de Grötts to sien. He is sik saeker, wat em Bifall tosteiht. Sien Teken warrt jå vun de Sünn regeert. De Lööw is´n Mann or´n Fru vun Ehr, se ståht di bi wenn du Schuul bruken deihst, dat is jem Hartenssååk. Kumm em or ehr nich mit Sonnerangeboten, baeten Luxus mutt sien, egåål wat dat kosten deiht! Spåren, dormit gifft he sik nich af, he hett dat ok nich nöödig, wat he oprühmt to Huus - - för sowat hett he doch Lüüd or Madam. He is dat Gödderkind vun´ Deertenkrink. De Sünn schient, dat raegent, dat hebbt´s all´ns för em mååkt, meent he. Em höört de Bühn to, em alleen - - anpassen is nich, ok bi ehr. Se or he wüllt un köönt ok wat op´e Been stelln: en Book, en Bild or´n goden Bååntje - - jichtenswat lütts or baeter wat groots, Hauptsååk, dat is heel un deel vun em or ehr.

Version op Hoog

lütt Anmarkung