Op´t Watt

Wattenwiede - -

Sünn pliert dör lichte Naevelsleier,

Dååkwulken - - spökelhaft.

Smachtig, söggt en schriegen Reiher.

.

Deepe Ebb - -

sachten löppt in´ Priel de Wåterstrom.

Blåsen glucksen ut de´n Slick,

liesen, ünnereerd´sch is de Ton.

gåhn Se blots bi gode Sicht un nienich åhn Klokk 
un Kenntnis vun de Tiden 
in´t wiede Watt!

Vull Geheemnis

liggt dat glitschig natte Flach,

eensmåls vull mit Laeven.

Dörpen blöhten hier an disse Statt.

.

Barfoot löppt

hüüt en Minsch in dat Watt ´rut.

Åhn Enn is de Wiede,

stumm föhrt en Spoor op´t Meer ´rut.

Frauke & Harro Jebsen, Husum - in Erinnerung an "Südfall" 1980

- in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 2010

Version op Hoog

torügg in de´n Au´stmaand

PS: Op´t Watt mutt man åver geern över de Tiden Bescheed waeten,
so kieken Se doch mål nå bi dat

Bundesamt för Schippfohrt un Hydrologie