PISÅ-Studie

un

PISÅ-Studio

 

Wat doch ´n Glück för uns´ Medien ! In mennigeen Dåågblatt geef dat dorto grote un kloke Berichden. Ok dat düchdige Feernsehn mååkt dorto nu so´n Åårt PISÅ-Quiz un as bi groot Gewinn-Kuli oder Wetten-Thomas giff dat fix Sendekredit. Op´e Vörsiet vun dat Programm heet dat dor:

"Wo klook is Düütschland ?"

Åver wieder achtern heet dat denn doch:

"Wo döösig is Düütschland würklich ?"

Dotiet, as wi 1998 hier in Sleswig-Holsteen opropen worrn to en Börgerafstimmung to de nee hoogdüütsche Rechtschrievreform, dor harr ik al so miene Twievel. De Politiker, un en Grootdeel sünd jå Schoolmeester, harrn jå dotiet de Schrievreform utbaldovert. As de Börgerafstimmung to ehr Överraschung nu hier keen Tostimmung geef, dor kemen de sülvigen Politiker glieks achternå 1999 to ehr Afstimmung; wat de Börgerafstimmung nu doch keen Gülligkeit harr, wat de kloken Schoolmeesters woll ok al vörher hebbt waeten.

Nu warrt hier ok hen un wedder vun en lütt Fru ut Anåtolien in´e Medien bericht, de hier bi uns in Düütschland mit´n Koppdook schoolmeestern will, so as se dat vun Huus ut wennt is. Dor kannst wedder wies warrn, wo "klook" Düütschland würklich is. Dornå möten de düütschen Schoolmeesterinn´ in Anåtolien jå blots mit´n Koppdook tolåten warrn, oder de düütschen Schoolmeester in Indien mit´n Turbån ünnerrichden ! ?

Åver in Düütschland warrt sik sodennig jümmers op de PISÅ-Studie beropen: Also, wenn Türken oder Inder hier in Düütschland laeven, so gellt se för de Düütschen as Utlanners. Wenn åver Düütschen in´e Tükei oder Indien laeven, so gellt se nienich as Utlanners, se blievt jümmers Düütschen ! ? Dat liggt saeker an uns´ Paragåphen un ehr Rieder, kiek di ok blotsmål an, wo krumm de Dinger sünd - .

Peter Kollund, "ole Smaed" Swesing-Båhnhoff, 2003 in Europlatt

Version op Hoog

torügg in de Hoornung

PS. Kiek di ok mål de´n "OMNIBUS" an, de 1971 vun Joseph Beuys anstött worr ünner

http://www.omnibus.org/