Nis Puk in´e Luuk

Dat weer in Hollbüllhuus, in´e Neegt vun Swåbstedt, dor op´n Buernhoff hett man fåken bi Sünnschien de´n lütten Nis Puk in´e Böhnluuk sitten sehn, as he de korten Been bummeln leet un sien groten Kopp in beide Hannen heel. Eenmål seet he ok dor un mååkt sik´n Spååß, de´n Teckel "Tasso" ünn´ op´n Hoff to argern, wobi he em mål dat eene un denn wedder dat anner Been henheel. De Teckel fung luut an to bell´n un Nis höög sik bannig.

Eenmål åver sleek sik de Hoffknecht vun achtern an um sik´n Spååß to måken un stött de´n lütten Nis mit sien Heufork ut´e Luuk un röppt em achternå: "Hier, Tasso, hier hest de´n Puk !"

Dat leet sik Nis Puk nu åver düer betåhl´n. De Knecht harr noch´n Påår någelnee Staevels in sien Kåmer ståhn. Een Åvends, as de Knecht jüßt sien mööd Ogen sluten wull, do keem de lütte Nis. He trock de groten Staevels an un slarr nu de hele Nacht hen un her, bet dat de Hacken un Såhlen ´rünner weern.

  Op en anner´n Hoff brook he driest dree Sprossen vun´e Böhnledder twei, un as de Knecht nu en Sack Koorn ´ropböörn schull, do brook he sik beide Been !

ut Noordfreesland vun Peter Kollund, Rosendåhl 2000 in Europlatt

Version op Hoog

torügg in de´n Braakmaand

PS. Kiek ok geernmål bi dat "Pole Poppenspaeler Museum" vörbi, hüüt in dat groot Slott vör Husum

oder ünner http://www.zum.de/ de korte Handlung vun Klaus Dautel