gode Tieden - lege Tieden

du sittst
un kickst
un denkst,
wo se nu woll is,
wat se nu woll mååkt,
wat se nu woll lacht,

or truurig is . . .
wo neeg,
wo wiet,
du sittst
un kickst
un denkst . . .

vörbi

Dirk Römmer, 1988 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 2001

Version op Hoog

torügg in de´n Braakmaand

´keen sik sülm nich verdeiht, de´n bruukt een ok nix to verbeeden.

Hänsel un Gretel

Hänsel un Gretel, düsse beiden lütten Kinner vun de´n armen Bessenbinner, harrn sik vör en lange Tiet mål in´n Woold "verlopen". Dat heet, se worrn utsett, wenn dat in de lege Tieden mål rein gårnix mehr för Groot un Lütt to bieten geev. Ok de Kark keem mål in so´n lege Tiet kort nå 1200 op de Idee, Kinner op´n Krüüztog vun Düütschland un Frankriek de´n Rhein ´rop, in Snee un Ies över de Alpen nå Palästinå to schicken, um Jerusalem to "retten"!? Dat weer lang, vördat Kolumbus mit de golln Kantüffeln vun sien grote Seereis t´rügg keem. Åver Hänsel un Gretel weern jå nich döösig, dormit se wedder ´rutfinn´ kunn´ ut dat düüster Holt, daehn se en Spoor leggn: ut witte Kieselsteens, de se sik heemlich mitnåhm harrn.

Hüüt leggt Hänsel Lehmann un Gretel Smidt, düsse beiden Kinner vun de rieke Wegsmietsellschop, en anner "Spoor".

Der Mai ist gekommen, die Menschen schlagen aus.

Dat eerste Gröön kümmt, un de eersten Wannerslüüd kååmt ok. Se lååt uns allerhand Gastgeschenke dor - - leddige Buddeln, Blickdosen, Plastikbüdels, Iesbaeker un Fastfoodkrååm. To de´n Wohlstandsdreck kümmt noch de technische Affall - - vergammelte Batterien, utdehnte Lampen, rostige Fåhrrööd un utbüxte Autoradkappen.

De Woold oder de Kurpark is fein putzt worrn. Dat Best´ dorvun hett de Natur sülvst mååkt. Åvers, eenige Lüüd höllt de´n Kurpark nich för en Maipark, sonnern eher för´n Müllpark, åvers ehr eegen Huusgåårn süht püükfein ut!?

EXTRAPLATT vun Günther Petersen, 1990 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund 2006

PS. Nu, wo se in Berlin wedder Bang hebbt, de goden Tieden achternå to kieken, dor kunn een jå denken, wat nu mål so´n påår Rentnertrupps op´n Weg nå Jerusalem schickt warrn ?! Doch de Reformers sünd dor nich döösig, nå dree Nullrunn´ nu de 0,5 Perzent-Nullrunn, so geiht dat woll ok de lütten Renten jüßtso an de´n Krågen. Un bi dat eenfache Geetkannprinzip schitt de Düwel ok noch op´n gröttsten Hupen un ok de Mehrweertstüür worr jå wietsichtig glieks op 3 Perzent höger sett, wat de Inflation ok mit Wißheit griepen deiht.

Nu kunn een jå meen´, wat so´n 0,5 Perzenttaktik ok för de´n öffentlichen Deenst un de Diäten en gode Hölp weern de´n leegen Huushollt to saneern. Oder, wo weer dat mit 50 Perzent Utgliederung in Servicefirmen a la Telekom ? Noch effektiver weer dat doch ok för de´n öffentlichen Deenst en Gehaltsbedeeligung an de´n Verschuldungshuushollt to koppeln, so as dat in de free Markweertschop plåånt is !?