D e P l a t t g a a r n

  So lang Hart un Ogen apen,
sik an´t Schöne to freun,
so lang dörf een freudig höpen,
warrt ok de Welt dor waen.
 
         
H a f t u n g s u t n a h m

Dat Landgericht vun Hamborg hett mit sien Urdeel vun 12.05.1998
fastsett, wat een dör dat Setten vun en Knütt ünner Umstänn ok dat
mit to verantworten hett, wat in so´n verknütt Siet binn´ steiht.

Dit kann blots dordör afwennt warrn, dat een sik utdrücklich
dorvun distanzeert, wat in so´n verknütt Siet binn´ steiht.

Ik heff in mien Plattgaarn Knütts na anner Sieden in´t Internett
leggt un för all disse Knütts gellt:

Ik müch utdrücklich anmarken, dat ik keen Influß op so´n verknütt
Siet heff: Wat dat Utsehn angeiht un dat wat dor binn´ steiht.

Sodennig distanzeer ik mi utdrücklich vun dat wat binn´ steiht in all
de verknütte Sieden to mien Plattgaarn mit all sien Ünnersieden.

Disse Verklaarung gellt so för all de anbröchten Knütts in mien
Plattgaarn un för alln´s wat binn´ steiht in de Sieden,
to de Knütts oder Webbanner föhrn.

PE TER

PS. Wenn du gau un eenfach mal wat söken wullt, so probeer eenmal

http://www.google.de/

bannig goot maakt vun GOOGLE, eenfach super.

Version op Hoog

torügg in de´n Plattgaarn