De Kranen

De Kranen trecken hoog dor över´n See.
De Netten fleegt un spinnt de Stoppeln in.
So witt is dor dat Feld vun, as weer´t Riep
un Frost un Snee. Dat blaenkert in de Sünn,
graad as´t witt Sied deiht an´e Dodenkroon,
de ünner Glas an de´n Kurpieler hangt,
neeg bi de Örgel, wenn de Sünn se dröppt
dwaß dör dat Altarfinster, Sünndags Morrns.
Leeg liggt de Eer dor, as´n schöön jung Fru,
de se to Bett hebbt bröcht, as ehr Stünn keem,
un de´t Melkfewer överstahn nich kann,
doröver tosaambrickt un starven mutt,
un seelig, still un gottfallig starvt:
Se weet, ehr Kind, dat överlaevt ehr doch,
dat liggt vull Laeven in sien Bünnel dor,
in sien lütt warm Weeg, in Fack un Timmer.

De Kranen trecken hoog dor över´n See.
Klamm hangt dat Loof un druus an Telg un Twieg.
Dat heel ool Holt steiht eernst un stumm un still,
so still un truurig dor un in sik kehrt,
as een, op de´n miteens dat Unglück keem,
un de nu noch sik nich to faten weet.
De Süük is braken in sien Huus,
sien Kinner falln vör em een bi een
un liggn nu stief, verschrümpt as Lieken dor,
de unaart´ un vull Elenn storven sünd.
Un wo so´n arm lütt Blatt noch gröön sik höllt,
dat söcht so bang na de Sünn, as wenn´t
anklagen wull de böös ool Nacht bi ehr,
Ruuchriep un Frost un Hagel, Storm un Wind,
de een´ so nürig na de Görgel faat,
as hungrig Wülv dat Aulamm in de Hörd.

De Kranen trecken hoog dor över´n See.
De Grund de dampt, un de graag Daak de stiggt
hoogop un treckt dor över´n Hellbarg hen,
as weer´n Dörp dor achter af wo brennt
un swaelt un noch rookt in Schutt un Asch.
So matt un bleek un övernachtig süht
de Sünn op all de Starvensangst vör ehr,
as künn s´ dat Elenn garnich an mit sehn,
as wenn de lütts Grasspier, dat lütts lütt Blatt,
dat dor to Enn nu geiht, so leed ehr daeh,
as weer´t ´n Kind, dat noch nich spraeken kann
un all sien Leed man mit de Ogen klaagt.
De Sünn süht in de´n Dood bedrapen, as een,
de gar to geern, wo geern noch ! hölpen daeh,
un de´n an sien warm Hart so deep dat geiht,
dat heet dat müch, un doch nich hölpen kann.

De Kranen trecken hoog dor över´n See.
Un wat dor schriggt, dat is de Kranen ehr Roop.
Sühst du ? Dor trecken s´ hen in Reeg un Glied,
as Mannschaft hen, de Order kraegen hett,
un de nu afmarscheert ut dat ool Quarteer,
vörwarts de breede Landstraat lustig lang.
Se weet dat woll, ehr Disch is wedder deckt,
un vull un rieklich deckt, wohen se gahn.
Is´t ok ´n goot Stück Wegs, wat vör ehr liggt,
un mutt dor maennigeen an glöven ok,
wat se torügg hier laat´, is bitterböös,
dat weer för ehr so hart un slimm un leeg,
as för de Armoot is de düre Tiet,
so´n Noot, as Süük un Hunger för uns Minschen,
so´n Noot, as sachts de Krieg uns faken al bröcht,
de, wat de Fraeden spaart hett, roovt un fritt.

De Kranen trecken hoog dor över´n See.
Wi haakt un plögen, möhn un extern uns
vör Dau un Dag, bet in de daakig Nacht.
Wi perrn un lopen, rönnen, trietzen, schuven,
de Een de´n Annern stööt wi , ´keen toeerst
ankamen deiht, man wi weet sülm nich, wo ?
Weer ok uns´ Harvst un Winter lang al dor,
wi dohn, as keem de Au´st uns all´ noch mal,
as künn´ wi noog nich af dor all´ vun kriegen.
De Netten sehn mi nich, de Stoppeln nich,
de Kranen, de sehn mi nich, de vörwarts treckt,
un för de Kranen ehr´n Roop, dor sünd wi doof, - - -
bet dat uns´ Aar kümmt. - - - Wi sehn nich to,
wat för de Fohrt uns´ Flünken stark noog sünd;
kümmt de Tiet, so meent wi all´, denn kümmt sachts Raat.
De Tiet de kümmt. - - - Höör, höör, de Kraan de röppt !

John Brinckman, 1814 bet 1870 - revideert vun Peter Kollund, Rosendahl 1998

t´rügg in de Stöövkist