Wat is dat weert ?

Vaele Johrn is dat her, Anfang vun uns´ Johrhunnert, dor keem´n Målersmann in´t Dörp. "Wat is, Måler, gefallt di dat hier ? Kunnst mål´n Bild vun uns´ Hoff målen." So snackt de Buur mit de´n smaechdigen Keerl, de mit grote Ogen um sik keek.

"´n Bild, hier vun´ Hoff ?" sinneer de Måler. "Wüllt mål sehn. Dat Lücht, de Stimmung vun´ Haewen, wennehr is dat topaß ? Vörmiddags ? Oder, wenn de Sünn båven steiht ? Oder lever an´ Åvend, wenn dat Lücht deep de Wann´ anstråhlt ?"

He harr kaeken un taxeert, un denn worr nich laenger töövt, denn muß dat losgåhn: De´n Måålkrååm opstell´n un de Farven op de Palett. De Farven so setten, as em dat infallt, nå´t Geföhl. De Welt um sik vergaeten, jüßtso as denn, wenn he sien besten Biller målen daeh.

He keek woll op de´n Buernhoff, man he seeg sien eegen Bild. Un denn weer dat to Enn, fardig. Aennert worr nix, all´ns bleef ståhn, as dat kåmen weer. Glattmålen, gefaellig waen, dat much he nich.

De Buur luur, wat dor so bi ´rutsuur´t weer. He keek de willen, lüchten Farven an. Weer dat sien Hoff ? "Segg nu, Måler, wenn ik düt Bild köpen schall, wat is dat nu weert ?"

De Måler harr domååls sien gröttste Tiet noch vör sik, doch sien Kunst stell he nich ünner´n Scheffel. "Weert", seggt he, "so vael as dien gröttsten Oß weert is. Dat kost dat Bild."

Un de Buur ? Wat geiht in´ Minschen vör, de wat nieget sehn deiht ? He much dat nich lieden, düsse Åårt vun Måleree weer em to frömd.

Vundååg hangt düt Bild in´ Museum, in Flensborg. Un de Kinner un Enkelkinner vun uns´ Buur, wat de woll in´t Spikeleern kååmt, wenn se bedenken doht, wat hüütigendåågs ´n Bild vun Nolde weert is ?

Eckhard Klein, 1993 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1996

torügg in de´n Saatmaand

Kiek ok geernmål bi Meister Emil Nolde op Seebüll, noorn vun Niebüll vörbi

oder ünner http://www.nolde-stiftung.de/deuindex.htm