D a t B e s t

Nu schull Gretå ok mit to´n Waekenmarkt, schull Mudder hölpen, Kantüffeln, Wuddeln un Kohl to verköpen. Jå, dat weer weddermål Dunnersdag, se kemen ut Wesselbuurn, Vadder harr al Klock fiev de´n Kombi vullpackt un Mudder verklåår lütt Gretå ünnerwaegens, wat se segg´n un baeter nich segg´n schull. Mit Sellerie, Dill un sowat kenn´ se sik al lang ut, åvers mit de "Exoten" keem se man knapp t´recht; harr jå noch ehr Laevdag nix mit Avokados un Mango to dohn hatt.
  Un jüßt dormit keem se wat låter to Målöör, as´n fein antrocken Fru keem, de vael baeter Bescheed wuß as se sülm. Se wull Spargel hebb´n ut Israel, nich ut Süüdåfrikå. Mandarinen schull´n ut Marokko kåmen, Tomaten nich ut Holland, nae - - afs´luut vun´e Kanarischen Inseln. Gretå keem reinweg in Sweet, as disse Fru - - un denn noch åhn Gedüür - - ehr utfråågt över Auberginen, Kiwi, ok - - oh leve Lüüd - - nå Artischocken un Broccoli.

Oplets wull se noch wat över de Appeln waeten: "Aus Kalifornien oder aus Neuseeland ?" Gretå ståmer blots noch verbiestert: "Ut Vadder´s Gåårn - - mehr weet ik nich." Do, jå do güng de Sünn op över dat Gesicht un över dissen Dag, weer jå Dunnersdag in Husum ! De Fru langt nå de´n Korf mit´n lachen un´ bet blaenkern Ogen: "Mehr brauch´ ich auch nicht zu wissen: "Ut Vadder´s Gåårn - - wat baeters giff dat nich !"

Käthe Hoppe, 1922 bet 2000 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1996

PS. Jüßtso as bi de´n Voß, is de Dunnersdag ok in Husum en wunnerbor Dag.
Kiek mål vörbi, mußt åver´n goden Dråht hebb´n nå Petrus oder in´t Internett.

http://www.husum.org/

De Minipark

Mien Vadderhuus stünn an de Vörstetten. Nå vörn hento leeg de wiede Hamborger Håven, achtern´rut weer so´n Åårt Gängeviddel, en Gewirr vun lange Achterhööv un Hüttenregen. Åver twüschen uns´ Achterhuus un dat Gängeviddel leeg noch wat, sotoseggen dat Påradies, uns´ Huusgåårn, en wunnerbore Anlååg ! Dat weer dotiet so´n Åårt Minipark. Un wat geef dat dor nich all´ns !

Glieks links vun de achterliche Huusdöör stunn uns´ Sandkist, de sogår ´n Dack harr, wat wi Kinner ok bi Raegenwaeder dor in spaeln kunn´. In de Süüdwesteck vun dat lütt Rechteck weer de Höhnerstall mit söß echte "Itåljener" un ehr´n Håhn, de herrlich kreihn kunn. In de Noordoosteck stünn de Loov, an de ehr holten Lattenwark sik sommers de roden Füürbohn ´hoograngelten. An dat Enn vun de´n Minipark weer en grote Waschbalje vull Wåter in de´n Bodden ingråven, dor swömm´ twee smucke Ånten op. Vun dat Gängeviddel weer uns´ lütt Påradies afdeelt mit en swatte Teerplank. In´t Vörjohr blöh an de Plank en Spalier vun twee wunnerbor Kaßbaerbööm, droomhaft antosehn.
  Ok sünst geef dat jümmers weddermål botånsche Sensåtschonen. Mål wuß dor jichtenswo en Gööntüüch vun afsünnerliche Åårt. Keeneen kenn dat. Staevige Stengels mit´n gewaltig gröön Blattwark. Een Dåågs Blödenklocken, witt un binn´ gael un´ lütt bet violett. Wat weer dat ? En Kåffeeboom oder ´n Teestruuk ? Oder sulln dor wollmööglich Banånen an wassen ? Wi plaegten dat Unikum jeden Dag mit de Geetkann un weern bannig neeschierig. Bet een Dåågs Trinå, uns´ nee Kööksch, mål in unsen Minipark keem un uns´ Rårität ünner de Ogen kreeg. "Is´n Kantüffel", sae Trinå. Se stamm vun Ossenwarder.

Jan Braß alias Edgår Walsemann, 1890 bet 19?? - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 2003

torügg in de´n Maimaand