Hinnerk Kruse sien Computer

In uns´ Dörpskroog seet Hinnerk Kruse un snack mit en Herrn ut´e Stadt. De harr´n grootkareert Krawatt üm un´ Antog la Milano ! Ik heff glieks wuß: De wull Hinnerk överbalbeern.

Hinnerk is dreeunsößtig un hett´n Beerbuuk. Sien paar Haar hett he so vun een Siet na de anner Siet trocken, dat sien Kopp utsüht, as´n Bowlingkugel mit´n Nettstrümp över. He is alleen, siet sien Moder vör fief Johr dootblaeven is, ´n Fru hett he nich hatt. Hinnerk is uns´ Höker in´t Dörp. Siet över sößtig Johr steiht dor "Kolonialwaren Höhne" över de Döör, dorbi is dat al lang keen Kolonialwaar mehr - - un Bernhard Höhne liggt siet meist dörtig Johr op uns´ Karkhoff.

Tschae, Hinnerk keek de´n Keerl mit grote Ogen an, as de vun "Marketing" un "moderne Verkaufsmechanismen" un "bedarfsorientiert an der Landbevölkerung" snackt. Un denn vertell he klook vun "BTX" un "Compubaenking" un "Datenautobahn". Ik dach mi al, glieks is Hinnerk fallig, de versteiht vun Computers so vael, as uns´ swattbunte Metha vun Kantüffeln schelln.

Un jüßt in de´n Momang reep Hinnerk: "Herr Schneider, dat maakt wi, gaevt Se mal de´n Verdrag ´röver !" Mit sien besten Schriever sett he mit Stolt in´e Ogen sien "Heinrich A. Kruse" ünner dat Papier. (De Langversion vun A-Punkt is siet Fiefunveertig ut´e Mood.)

  Een Waek later worr de Computer mit Drucker un Muus un Monitor un weetwat nich All´ns bi Hinnerk laevert. Dree Waeken keem he nich ut´n Huus, wi hebbt em blots in´ Laden sehn. Un wat seeg he ut: Swatte Ring´n ünner de Ogen, stamern daeh he - - un Dörte Reimers vertell, he geef ehr een Kilo Kaffee för´n Pries vun een Pund ! Sowat harr he noch nienich dahn !  

Een Sünndagnacht is he bi sien Computer op de Dael sackt. Sien "Perle" Kathrien hett em Maandag fröh funn´ un foorts de´n Dokter anropen. Dokter Müller ünnersöcht em un sae to Kathrien: "Pack dat Computerschiet weg un laat em hüüt slapen, he is mööd as´n Katt !" Hinnerk weer "wiet weg". Kathrien höör em babbeln: "Error, enter heet dat. Bün ik´n Piraat ?"

Dree Daag later weer he wedder "op Deck". Mien lütt Dennis, he weer dörteihn, gung na Hinnerk ´röver un sae: "Moin, Hinnerk, woso arbeits du nich mit dien Computer ?" - - "Gah mi af mit de Kist, ik smiet em weg, Föffteihndusend Mark heff ik ´rutsmaeten !" - - "Nae, Hinnerk, laat dat na ! Ik kenn Computers ut mien School. Ik hölp di dorbi." - - "Wullt du dat dohn ?" - - "Klaar, Hinnerk, dat geiht los !"

Tohuus vertell Dennis veer Daag later: "Ik maak mit Hinnerk ´n Crash-Kurs, langsaam kapeert he dat All´ns." Nu hett Hinnerk sien "moderne Verkaufsmechanismen" al twee Johr in´ Gang. Un he is rundüm to fraeden - - na ja, meist: Dennis maakt em jümmers bi "Stardevils" natt, un ik bün de Best bi "Dschungeljagd", aver Hinnerk kann wunnerbor Leder mit sien "Soundmaster" maken.

Werner Schultz, 1995 - revideert vun Peter Kollund, Rosendahl 1997

 

De Welt , de höört de EDV

Jed´een Minsch weet gans genau,
de Welt, de höört de EDV.
Un wullt du keen Museum waen,
so stieg in disse Welt mit in.
Ok mi entlöppt de Technik nich,
ik naehm Computer-Ünnerricht !
Kiek in de Gebruuksfibel - -
as en Oß in de Bibel.

Mit´n hööpvull Mien
sitt ik stolt an´e Maschien.
Heff "inpu" nu al schraeven,
åver wo is dat "t" denn blaeven?
Ok bi´t lütt Woort ESC oder EX
geiht mi all´ns in de Büx
un de Cursor blaenkert hell
an de gans verkehrte Stell.
Wieder geiht´ mit Muus un Pad,
vun de Stiern löppt al de Sweet.
Print un Klåmerååp, Dollarteken,
un dat lütt Komma nich vergaeten,
un denn heet dat "run, return", - -
åver vun´ Drucker nix to höörn
un de Mattschiev spütt, mi gruugt,
blots dat "syntax-error" ut.

Åver nå en påår Dååg, nuschoon,
wiest sik de groot Möög ehr´n Lohn.
Ik sitt in´e Kroog, in frohe Runn,
vertell bet lååt noch in´e Stunn
vun Plotter, Bytes, Diskette,
Windows un ole Datasette,
snack as en Profi so slau,
vun de nee Welt, de EDV.

A. W. Kruse, 1993 - in Europlatt överdrågen vun P. Kollund, Rosendåhl 1996

torügg in de´n Hartmaand

PS. As Andenken ut de ool "Grünnertiet", 1986 kööp ik mi so´n Düwelskist "C16 plus4", wokeen wat öller is weet Bescheed.