Achteihn Spröök

Doh wat du wullt, de Lüüd snackt doch.

Deelt Leed is halve Leed, deelt Höög is duppelt Höög.

Spåår in de Tiet, sodenn hest du in de Noot.

Wat de Buur nich kennt, dat fritt he nich.

Baeter en Luus in´ Kohl, as gårkeen Fleesch.

Baeter is baeter, sae de Jung un streu sik Sucker op´n Sirup.

Wenn um Håbakuk (15.1.) de Mücken spaeln, warrt de Buern Foder faehln.

Blååst de Aprilmåånd basch in´t Hoorn, steiht dat goot um Heu un Koorn.

Wenn Ådeboor bet nå Bartholomae (24.8.) blifft, kann´t angåhn, wat´ keen Snee gifft.

De dümmsten Buern hebbt de dicksten Kantüffeln.

De Düchdige föddert toeerst wat vun sik, de Fuule vun annern.

Uns´ Herrgott mååkt gesund, un de Dokter kriggt dat Geld.

Wat de´n Een sien Uhl, is de´n Annern sien Nachtigall.

Dat Füür in´t Hart bringt licht Rook in´e Kopp.

Dat hölpt för de Müüs, sae de Buur, do stook he sien Huus an.

De Tung vun en Fru is en Daegen, de nümmer rost.

De Mann schall all´ns aeten, man nich all´ns waeten.

Nu denn, sae de Deern un wull blots nich jå seggn.

Wilhelm Schmidt, 1964 - in Europlatt överdrågen vun Peter Kollund, Rosendåhl 1995

t´rügg in de Stöövkist